Dani svesnosti

Zahvaljujući listi Međunarodnih dana svesnosti (International Awareness Days), shvatila sam da nevažni dani zapravo ne postoje, da je svaki dan nekome važan i da se razlog osude nekih dana na to da su obični, dosadni i nevažni, nalazi samo u ličnoj percepciji i očekivanju. Međunarodni dani svesnosti beleže dane vatrogasaca, medicinskih sestara, kornjača, srećnih, bolesnih od tuberkuloze, poeta… Tu listu uzela sam kao polazište za stvaranje zbirke kratkih priča i serije od preko 300 slika, pod zajedničkim nazivom „Dani svesnosti“, jer svaki dan u životu nosi svoju malu priču, koja zaslužuje da je primetimo.

Tako, od 2006. godine povremeno recikliram svoje stare radove. Sečem ih na istu dimenziju 24 x 30 cm, kolažiram materijalom koji mi se na kraju sasvim običnog dana nađe u džepovima, u tašni, na stolu (novinski članci, plaćeni računi, flajeri), a zatim im dodajem priču, praveći polako pojedinačne stranice jednog velikog kalendara u slavu običnih dana.

A kakvi su vaši obični dani? Po čemu ćete upamtiti današnji dan? Leave a comment! 

JANUAR  FEBRUAR  MART  APRIL   MAJ   JUN   JUL  AVGUST   SEPTEMBAR  OKTOBAR   NOVEMBAR   DECEMBAR

 

Advertisements