Dani svesnosti

Neki dani su drugačiji od drugih. Njih pamtim. Oni prerastu u godišnjice. Rođenja, smrti, važni pozivi, prvi susreti, kupovine, prodaje, odluke, nezgode… Imam utisak da je život mapiran takvim danima, da osim njih drugi dani i ne postoje. Ali, život čine svi dani, i oni koje ne upamtim ni po čemu, koji su isti kao i drugi, koji prođu, a da ih nisam ni svesna. Tokom tih dana susretnem se sa mnoštvom informacija koje se samo sklone u stranu čim naiđu sledeća saznanja. Neprimetno formiram stavove koji će izgraditi neku buduću odluku, koja će možda stvoriti neki novi važan datum na mapi života.

Zahvaljujući listi Međunarodnih dana svesnosti (International Awareness Days), shvalila sam da nevažni dani zapravo ne postoje, da je svaki dan nekome važan i da je razlog osude nekih dana da su obični, dosadni i nevažni, samo u ličnoj percepciji i očekivanju. Međunarodni dani svesnosti beleže dane vatrogasaca, medicinskih sestara, kornjača, srećnih, bolesnih od tuberkuloze, poeta… Tu listu uzela sam kao polazište za stvaranje zbirke kratkih priča i serije od preko 300 slika, pod zajedničkim nazivom „Dani svesnosti“, jer svaki dan nosi svoju malu priču, likovnu ili pisanu, koja zaslužuje da je primetimo.

Tako, od 2006. godine povremeno recikliram svoje stare radove. Sečem ih na istu dimenziju 24 x 30 cm, kolažiram materijalom koji mi se na kraju sasvim običnog dana nađe u džepovima, u tašni, na stolu (novinski članci, plaćeni računi, kopije stranica knjiga, flajeri), a zatim im dodajem priču, praveći polako pojedinačne stranice jednog velikog kalendara u slavu običnih dana.

Pre štampanja knjige i postavljanja izložbe želim kroz ovaj blog da predstavim „Dane svesnosti“ pojedinačno, dan za danom, tokom čitave godine, a vaši komentari ili viđenja sopstvenih „običnih“ dana su više nego dobro došli.

Maja Erdeljanin

Maja Erdeljanin (Novi Sad, 1971). Osnovne i master studije slikarstva završila na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 1992. godine izlagala na 50 samostalnih i preko 250 kolektivnih izložbi (Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Grčka, Norveška, Italija, Holandija, Nemačka, Austrija, Mađarska, Rumunija, Poljska). Član je SULUV-a i ULUS-a. Uređivala je rad i program galerija: SKC (1998-2000), Podrum (2002-2005), KCNS (2005-2013) i Mali likovni salon (od 2013). Objavila roman Naglas i katalog slika-kuvar Skice kuvarice (2005), putopis La razglednica (2006), monografiju Slika grada – Novi Sad u likovnim umetnostima 18-21 veka (koautori: Vladimir Mitrović i Sava Stepanov) (2009) i roman Der Dnevnik (2013).

 

 

Advertisements