30. MART

Tridesetog marta 2007. godine bila sam u Berlinu.

Advertisements

25. MART

Dvadeset i petog marta 2013. godine otvorili smo izložbu Ivana Francuskog.

19. MART: Svetski dan lastavica

Devetnaestog marta 2007. godine u berlinskom muzeju Martin-Gropius-Bau obradovao nas je Brassaï sa svojom retrospektivom. A jednog drugog 19. marta... KRAVE SA ŽUTIM MINĐUŠAMA Stali smo ukraj puta da se Štefan prepusti neumitnim procesima prirode. Još nismo izašli na široke Nemačke puteve, a predstojala nam je duga vožnja. Ostala sam da sedim u kolima i posmatram …